Raport

Raport roczny za rok obrotowy 2019

Zarząd spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy 2019.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Stepiuk - Prezes Zarządu

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Wróć