Raport

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

Zarząd MODE S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za IV kwartał 2014 roku - 13 luty 2015 roku

Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za I kwartał 2015 roku - 15 maja 2015 roku

Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za II kwartał 2015 roku - 14 sierpnia 2015 roku

Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za III kwartał 2015 roku - 13 listopada 2015 roku

Raport roczny (jednostkowy, skonsolidowany) za 2014 rok - 22 maja 2015 roku

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Wróć