Raport

Zawiadomienie o transakcji zrealizowanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 20/2020

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej – p. Romana Pudelko, sporządzone w trybie

art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w sprawie zrealizowanej transakcji na akcjach Spółki. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-04Rafał StepiukPrezes Zarządu

Załącznik nr 1

Wróć