Raport

Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w 2020r.

Zarząd spółki Mode SA z siedzibą w Straszynie („Spółka”) niniejszym przekazuje zmianę harmonogramu publikowania raportów okresowych, przekazanego do publicznej wiadomości raportem EBI nr 1/2020 z dn. 14 stycznia 2020 r. Zmiana polega na przesunięciu z dnia 27 maja 2020 r. na dzień 16 marca 2020 r. terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. W związku z planowanym opublikowaniem raportu rocznego za 2019 r. w terminie 80 dni od zakończenia roku obrotowego, Spółka nie opublikuje raportu za IV kwartał 2019 r. korzystając ze zwolnienia, o którym mowa §6 pkt 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Pozostałe daty przekazywania raportów okresowych nie uległy zmianom.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd poniżej przekazuje zaktualizowany harmonogram publikacji raportów okresowych:

• raport roczny za 2019 rok - w dniu 16.03.2020 roku,

• raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - w dniu 13.05.2020 roku,

• raport kwartalny za II kwartał 2020 roku - w dniu 12.08.2020 roku,

• raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - w dniu 10.11.2020 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Stepiuk - Prezes Zarządu

Wróć