Raport

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE S.A. na dzień 25 czerwca 2014 r.

Zarząd MODE S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 czerwca 2014 r., na godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Starowiejskiej 67 w Gdańsku

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2/ Projekty uchwał na ZWZ


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewCon-nect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Mikołaj Bator – Prezes Zarządu

Wróć