ORBITVU Polityka prywatności

Informacje ogólne

Firma ORBITVU Sp. z o.o. w siedzibą w Tarnowskich Górach (Polska) (dokładne dane o naszej firmie znajdziesz na końcu Polityki prywatności) jest administratorem danych osobowych klientów korzystających z naszych produktów lub usług (w tym usługi ORBITVU SUN, patrz zwłaszcza punkt: “Korzystanie z Serwisu ORBITVU SUN”) oraz osób zainteresowanych naszą ofertą. Oznacza to, że gromadzimy i wykorzystujemy takie dane (inaczej: “przetwarzamy dane osobowe”) w celu realizacji otrzymanych zamówień, świadczenia usług, zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego a także w celu przekazywania informacji o aktualnej ofercie.

Nie wszystkie informacje dotyczące naszych klientów stanowią w świetle prawa “dane osobowe”. Są nimi tylko takie informacje, które odnoszą się do tożsamości osoby fizycznej t.j. konkretnej, żyjącej osoby w odróżnieniu od tzw. osób prawnych – istniejących na podstawie przepisów prawa (np. różnego rodzaju spółki). Jednak również z klientami będącymi osobami prawnymi mogą związane być dane osobowe ich pracowników i przedstawicieli, którzy działając w ich imieniu, przekazują nam swoje dane osobowe. Takimi danymi, które mogą do nas trafić, są przede wszystkim: imię i nazwisko, adres e-mailowy (jeśli pozwala na identyfikację konkretnej osoby), numer telefonu oraz miejsce pracy.

Ponieważ nasze produkty i usługi, w tym serwis ORBITVU SUN skierowany jest do klientów biznesowych i osób wykonujących wolne zawody, a nie do konsumentów, większość przetwarzanych przez nas o nich danych nie ma charakteru danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przede wszystkim ochronę danych osobowych, choć reguluje również zasady wykorzystania przez nas wszystkich uzyskanych o klientach informacji (w tym “danych nieosobowych”). W przypadku, gdy postanowienia niniejszej Polityki odnosić się będą do wszystkich posiadanych przez nas o klientach (aktualnych lub potencjalnych) danych, posługiwać się będziemy pojęciem “danych”, natomiast przez “dane osobowe” rozumieć będziemy tylko dane o tożsamości osób fizycznych.

Niniejsza Polityka prywatności jest zgodna z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO). Przepisy RODO regulują przetwarzanie danych osobowych przez firmy z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Otrzymane dane traktujemy jako poufne, dlatego staramy się jak najlepiej chronić je przed osobami nieuprawnionymi. Wykorzystujemy do tego środki techniczne takie jak np. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji. Wszyscy nasi pracownicy, którzy mają kontakt z Twoimi danymi, zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Z przekazanych nam danych korzystamy tylko celu w jakim je zgromadziliśmy za Twoim przyzwoleniem lub na podstawie pozwalających nam na to przepisów prawa.

Dzięki informacjom uzyskanym od naszych klientów i osób zainteresowanych naszą ofertą, a także dzięki technologii cookies i local storage (patrz punkt: “Wykorzystanie plików cookies) udoskonalamy nasze produkty i usługi, poprawiamy jakość obsługi i dopasowujemy się coraz lepiej do potrzeb i oczekiwań klientów.

Zależy nam, abyś dokładnie wiedział, jak wykorzystujemy posiadane przez nas dane, jak możesz chronić swoją prywatność oraz jakie masz prawa w związku z dysponowaniem przez nas Twoimi danymi osobowymi. Wszystkiego tego dowiesz się z niniejszej Polityki prywatności. Zapoznaj się z nią dokładnie a w razie jakichkolwiek pytań skontaktuj z nami.

W Polityce prywatności znajdziesz kolejno informacje o :

 • gromadzonych przez nas danych
 • korzystaniu z Serwisu ORBITVU SUN;
 • wykorzystywanie plików cookies;
 • sposobach korzystania przez nas z danych i podstawie prawnej;
 • okresie przechowywania danych osobowych
 • ochronie i bezpieczeństwie danych;
 • podmiotach mających dostęp do danych
 • Twoich prawach zgodnie z przepisami RODO
 • sposobach w jaki kontaktujemy się z klientem;
 • zmianach Polityki prywatności;
 • naszych danych rejestrowych i kontaktowych

Gromadzone dane

Ze względu na to, że nasza oferta skierowana jest głównie do klientów biznesowych a nie konsumentów, zbieramy przede wszystkim dane dotyczące firm (przedsiębiorstw) zainteresowanych naszymi produktami i usługami lub korzystającymi już z nich. Wśród nich mogą być również dane osobowe ich przedstawicieli i pracowników.

Dane przekazywane są nam albo przez samych zainteresowanych za pośrednictwem naszych stron internetowych (formularze kontaktowe, zapisy na newslettera), w drodze e-mailowej lub w drodze telefonicznego czy też osobistego kontaktu (np. na targach branżowych) albo zbierane są przez nas automatycznie przy pomocy technologii cookies lub podobnej (patrz punkt: “Wykorzystanie plików cookies).

W formularzach kontaktowych na naszych stronach internetowych (na stronie możliwy jest wybór różnych wersji językowych, polska wersja znajduje się pod adresem: https://orbitvu.pl ), prosimy o podanie nazwy firmy, firmowego adresu e-mail, ewentualnie imienia i nazwiska osoby kontaktowej. Wymagane dane zaznaczone są gwiazdką. Pozostałe wskazane w formularzu dane mają opcjonalny charakter, lecz ich podanie ułatwi nam przekazanie Ci informacji lepiej dostosowanej do Twoich potrzeb i profilu działalności (np. kraj w jakim firma ma siedzibę, branża firmy, ilość wykonywanych zdjęć miesięcznie, inne informacje jakie możesz przesłać w treści wiadomości).

Za pośrednictwem naszej strony internetowej możesz również zapisać się na naszego newslettera przez podanie adresu mailowego i zaznaczenie checkboxa w formularzu kontaktowym “cennik” lub podanie adresu mailowego i kliknięcie przycisku “zapisz” na stronie głównej. Nasz newsletter może zawierać informacje o produktach, nowościach, zmianach w cennikach i w ofercie itp. Możesz w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania.

W celu zrealizowania Twojego zamówienia na zakup naszego produktu, wystawienia za niego faktury oraz dostawy zakupionego produktu będziemy potrzebować dodatkowo dokładnego adresu Twojej firmy oraz jej numeru identyfikacji podatkowej.

Pamiętaj, że przekazując nam swoje dane robisz to dobrowolnie. Nie masz prawnego ani umownego obowiązku ich podania. Podanie niektórych danych jest jednak konieczne np. dla zrealizowania Twojego zamówienia (nazwa firmy, adres, numer identyfikacji podatkowej).

Dane zbierane automatycznie to dane o aktywności osób odwiedzających naszą stronę internetową, pobierane z wykorzystaniem tzw. plików cookies lub podobnych technologii (patrz punkt: “Wykorzystanie plików cookies”). Pozwalają na stałe ulepszanie i dopasowanie naszych stron oraz oferty do preferencji klientów.

Korzystanie z Serwisu ORBITVU SUN

Firma ORBITVU właścicielem i administratorem serwisu internetowego ORBITVU SUN dostępnego pod adresem www.orbitvu.co (zwanego dalej Serwisem). Służy on świadczeniu usługi zarządzania prezentacjami produktów w formie plików multimedialnych 360/3D/2D (zwanej dalej Usługą ORBITVU SUN). Ponadto Serwis służy użytkownikom rozwiązań ORBITVU do zarządzania zakupionymi licencjami na oprogramowanie ORBITVU, do pobierania oprogramowania ORBITVU oraz do zakupu dodatkowych usług np. wsparcia technicznego oraz rozszerzonej gwarancji.

Użytkownikiem Serwisu jest firma zarejestrowana w Serwisie. Dla rejestracji potrzebna jest jej nazwa oraz firmowy e-mail. Dane firmy zarejestrowanej w Serwisie nie są widoczne dla innych firm użytkujących Serwis. W ramach konta firmowego można zarządzać dostępem do niego przez poszczególne osoby (np. pracowników i współpracowników danej firmy będącej właścicielem konta).

Jeśli jesteś już naszym klientem tzn. zakupiłeś jeden z naszych produktów, otrzymasz od nas e-mail aktywacyjny, za pomocą którego możesz się zarejestrować w Serwisie.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem (nie korzystałeś jeszcze z naszych produktów), możesz sam zarejestrować się w Serwisie (założyć na nim konto firmowe) podając powyższe dane i wybierając hasło do konta. Darmowa rejestracja umożliwi Ci przetestowanie naszej Usługi ORBITVU SUN.

Użytkownicy Serwisu otrzymują drogą mailową (na podany przez nich adres) informacje techniczne dotyczące funkcjonowania Serwisu, np. o wygaśnięciu konta, przerwach technicznych, nowych funkcjonalnościach Serwisu, ostrzeżeniach prawnych.

Jeśli rejestrujesz się w Serwisie na jego stronie internetowej, możesz przy tej okazji również zaznaczyć swoją zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych zawierających aktualności dotyczące naszej oferty produktowej i usługowej. Informacje są przesyłane w formie newslettera marketingowego .

Z otrzymywania newslettera marketingowego możesz w każdej chwili zrezygnować w ustawieniach swojego konta w Serwisie lub przez kliknięcie na rezygnację z subskrypcji w otrzymanym mailu z newsletterem.

Pozostałe punkty Polityki prywatności również dotyczą danych użytkowników Serwisu. Przeczytaj je uważnie.

Wykorzystanie plików cookies

Przez nasze strony internetowe w tym strony Serwisu ORBITVU SUN, korzystamy z tzw. plików cookies („ciasteczka”) oraz technologii local storage. Stanowią one dane informatyczne zawierające niewielką ilość tekstu, które przesyłane są przez serwer internetowy do przeglądarki na komputerze użytkownika podczas wchodzenia na strony internetowe.

Pliki cookies oraz local storage wykorzystywane są przez nas w celu:

 • dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający nasze strony internetowe korzystają z nich; do tego celu korzystamy również z zewnętrznych usług Google Analytics oraz User.com posługujących się własnymi plikami cookies.
 • wyświetlania użytkownikom dostosowanych reklam poprzez zbieranie informacji o historii przeglądania oraz sposobie nawigacji po stronie internetowej; do tego celu korzystamy z zewnętrznych plików cookies firm Google, Facebook, Instagram oraz LinkedIn.
 • umożliwienia użytkownikom łatwiejszego korzystania z wybranych funkcji portali społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i LinkedIn, które posługują się własnymi plikami cookies. Nie mamy kontroli nad plikami cookies tych firm i nie pozwalają nam one na uzyskanie dostępu do kont ich użytkowników.
 • zapewnienia sprawnego działania naszych stron w tym wszystkich funkcjonalności Serwisu ORBITVU SUN

Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na komputerze użytkownika. Użytkownik może sam zmienić warunki przechowania i dostępu do plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki (informacje na ten temat znaleźć można w systemie pomocy dla danej przeglądarki). Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies zmień odpowiednio ustawienia przeglądarki na Twoim komputerze. Brak takiego ustawienia przy wyświetlaniu naszej strony oznaczać będzie Twoją zgodę na korzystanie z plików cookies w wyżej podanych celach.

Pliki cookies Google Analytics możesz ponadto zablokować pobierając odpowiedni dodatek do przeglądarki (dostępny pod adresem: tools.google.com).

Więcej informacji nt. przetwarzania danych przez firmy Google, Facebook, Instagram, LinkedIn oraz User.com można znaleźć poniżej:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl-PL

https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

https://pl-pl.facebook.com/about/ads

https://pl-pl.facebook.com/ads/preferences/edit/

https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/1896641480634370

https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://pl.linkedin.com/legal/l/cookie-table

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/126256

https://user.com/pl/polityka-cookies/

By zmienić ustawienia Cookies, można skorzystać poniższego przycisku:

USTAWIENIA COOKIES

 

Pamiętaj, że zablokowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszych stron internetowych oraz utrudnić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu ORBITVU SUN.

Wykorzystanie zebranych danych i ich podstawa prawa.

Z posiadanych danych korzystamy tylko w celach w jakich wyraziłeś zgodę na ich zebranie lub w celach w jakich zezwala nam na to prawo, w szczególności przepisy RODO.

Dane przekazane nam w celu zakupu naszych produktów są wykorzystywane dla realizacji zamówienia klienta i obsługi posprzedażowej (serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). Podobnie dane dotyczące użytkowników Serwisu ORBITVU SUN używane są w celu świadczenia Usługi ORBITVU SUN w tym przesyłania informacji technicznych dotyczących jego funkcjonowania. W powyższym zakresie podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b przepisów RODO (przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy bez konieczności uzyskania osobnej zgody na takie przetwarzanie)

Jeśli jesteś już naszym klientem i korzystasz z naszych produktów, możesz otrzymać od nas na wskazany adres e-mailowy informacje marketingowe o naszej aktualnej ofercie i wprowadzonych nowościach oraz ulepszeniach. Ich wysyłka następuje w formie newslettera po zarejestrowaniu Twojej firmy w Serwisie ORBITVU SUN. Podstawą prawną takiego działania jest tzw. prawnie uzasadniony interes administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f przepisów RODO). Możesz jednak w każdej chwili sprzeciwić się otrzymywaniu takich informacji handlowych przez niewyrażenie zgody na rejestrację w Serwisie (odrzucenie maila aktywacyjnego), zaznaczenie tego w ustawieniach Twojego konta w Serwisie lub przez usunięcie konta.

Jeśli nie korzystasz jeszcze z naszych produktów (nie jesteś naszym klientem) a zapisałeś się na newslettera marketingowego (na stronie Serwisu ORBITVU SUN przy rejestracji w Serwisie lub za pośrednictwem innej naszej strony), użyjemy podanych przez Ciebie danych w tym adresu e-mail do jego wysyłki.

Gdy zwrócisz się do nas w drodze mailowej lub przez formularz kontaktowy o przesłanie konkretnej informacji dotyczącej naszej oferty udzielimy Ci tylko jednostkowej odpowiedzi.

W powyższych przypadkach podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda na otrzymywanie określonych informacji handlowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a przepisów RODO).

Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera przez kliknięcie w odnośnik znajdujący się w przesłanym Ci przy jego subskrypcji mailu aktywacyjnym lub w mailu z newsletterem albo przez zaznaczenie tego w ustawieniach Twojego konta w Serwisie (jeśli jesteś zarejestrowany w Serwisie).

Dane gromadzone automatycznie (za pomocą plików cookies lub podobnych technologii np local storage) są wykorzystywane przez nas do analizowania zachowań osób odwiedzających nasze strony, zbierania informacji statystycznych z tym związanych oraz personalizacji stron, w celu poprawienia jakości naszych usług i atrakcyjności oferty (więcej na ten temat w tym jak zablokować pliki cookies znajdziesz w punkcie: “Wykorzystanie plików cookies”).

Posiadane przez nas dane nie będą przekazywane innym osobom i podmiotom dla celów reklamowych lub komercyjnych.

Okres przechowywania danych

Posiadane przez nas dane są przetwarzane (t.j. wykorzystywane) zasadniczo przez okres niezbędny dla realizacji celu w jakim zostały zgromadzone t.j. dla wykonania umowy z klientem, obsługi posprzedażowej (gwarancyjnej i pogwarancyjnej), świadczenia Usługi ORBITVU SUN, przesyłania newslettera lub przekazywania innych informacji, o które poprosi użytkownik.

Nie oznacza to jednak, że po zrealizowaniu powyższych celów od razu usuwamy wszystkie zgromadzone dane o klientach lub osobach zainteresowanych naszą ofertą. Obowiązek ich dłuższego przechowywania może wynikać z przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) rozporządzenia RODO). Dotyczy to zwłaszcza przepisów podatkowych, księgowych i statystycznych, nakazujących np. przechowywać przez określony okres dane o zrealizowanych z klientami transakcjach handlowych ( np. przez okres 5 lat po zrealizowanej transakcji według polskich przepisów podatkowych).

Ponadto dla bezpieczeństwa gromadzonych w naszym systemie informatycznym danych, ich ochrony przed utratą na skutek awarii systemu oraz wychwytywania i eliminacji ewentualnych naruszeń danych osobowych, tworzone są na czas konieczny dla tych celów (3 miesiące) kopie zapasowe (backupy) zawierające całościowe dane danego systemu informatycznego. Dla uzyskania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa nie jest możliwe usunięcie pojedynczych informacji z kopii zapasowej. Podstawą prawną przechowywania danych jest wówczas prawnie uzasadniony interes administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f przepisów RODO).

Ochrona i bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia najlepszej ochrony przekazywanych nam danych przed ich ujawnieniem osobom nieupoważnionym stosujemy szereg zabezpieczeń technicznych, informatycznych, organizacyjnych oraz prawnych:

 • dane gromadzimy na własnym serwerze, znajdującym się w odrębnym, strzeżonym miejscu; dane z Serwisu ORBITVU SUN przechowywane są na bezpiecznych serwerach firmy Amazon zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej (informacje znajdziesz na stronie Amazon AWS.amazon.com)
 • pomieszczenia w których przetwarzamy dane chronione są licznymi zabezpieczeniami fizycznymi przed dostępem osób nieuprawnionych;
 • korzystamy z wewnętrznej sieci informatycznej zabezpieczonej zaporą sieciową, niedostępna z zewnątrz;
 • dostęp do naszych serwerów możliwy jest przez uprawniony personel tylko przez VPN (Virtual Private Network);
 • stosujemy szyfrowanie komunikacji do serwerów firmowych przy użyciu protokołu SSH;
 • wykonujemy kopie zapasowe zbiorów danych osobowych (backupy) w celu ich zabezpieczenia przed przypadkową utratą albo celowym zniszczeniem;
 • wdrożyliśmy odpowiednie procedury gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zgodne z przepisami RODO i kontrolujemy ich przestrzeganie; w razie stwierdzonego naruszenia danych osobowych zobowiązani jesteśmy w ciągu 72 godzin do powiadomienia o tym fakcie organ nadzorujący ochronę danych (w Polsce jest nim Urząd Ochrony Danych Osobowych)
 • szkolimy na bieżąco personel w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz monitorujemy przepisy w tym zakresie;
 • jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się z udziałem zewnętrznego usługodawcy to korzystamy z usług tylko renomowanych firm, zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ochrony powierzanych im danych osobowych;

Podmioty mające dostęp do danych

Mając na względzie sprawną i profesjonalną obsługę naszych klientów korzystamy również z rozwiązań informatycznych i narzędzi tworzonych przez inne firmy. Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą być więc powierzane w pewnym zakresie zewnętrznym usługodawcom. Wybieramy jednak tylko takich usługodawców, którzy dają odpowiednią gwarancję ochrony powierzonych im danych. W stosunku do tak powierzonych danych nadal pozostajemy ich administratorem i sprawujemy nad nimi kontrolę.

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przesyłania zamówionego newslettera korzystamy z zewnętrznej platformy mailingowej MailChimp.

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przesyłania zamówionego newslettera korzystamy z zewnętrznej platformy mailingowej MailChimp.

Dla sprawnej obsługi zgłaszanych przez klientów zapytań i próśb używamy specjalistycznej platformy CRM firmy Pipedrive.

Dane użytkowników Serwisu ORBITVU SUN przechowywane są na bezpiecznym serwerze firmy Amazon na terenie Unii Europejskiej.

Wskazane firmy, mające siedzibę w USA, zapewniają należy poziom ochrony danych osobowych zgodny z przepisami RODO, gdyż są certyfikowanymi uczestnikami programu “Tarcza Prywatności” (“Privacy Shield”), regulującego bezpieczne przekazywanie danych osobowych z państw Unii Europejskiej do USA. (Więcej na ten temat oraz dane kontaktowe wspomnianych firm znajdziesz w ich politykach prywatności na ich stronach internetowych)

Posiadane przez nas dane osobowe zobowiązani jesteśmy także przekazać, gdy z takim żądaniem wystąpią do nas uprawnione organy publiczne np. policja, prokuratura, sąd a także organ nadzorujący w danym państwie przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (w Polsce jest nim Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Dane nie będą przekazywane innym osobom i podmiotom dla celów reklamowych lub komercyjnych.

Jeśli jako osoba zainteresowana produktami i usługami ORBITVU masz swoją siedzibę poza Polską przekażemy Twoje dane (otrzymane np. za pośrednictwem naszej wielojęzycznej strony internetowej) jednemu z naszych dystrybutorów obsługujących kraj, gdzie znajduje się Twoja siedziba. (Informacje o naszej sieci dystrybucyjnej na świecie możesz znaleźć na naszej stronie pod adresem: https://orbitvu.com/contact). Nasz dystrybutor nawiąże z Tobą kontakt w Twoim ojczystym języku, udzieli Ci wszystkich informacji, które Cię interesują oraz za jego pośrednictwem zakupisz produkty ORBITVU. Zapewni Ci on również samodzielnie lub przy naszej pomocy obsługę posprzedażową ( serwis gwarancyjny i pogwarancyjny).

Jeśli jesteś użytkownikiem produktów Orbitvu, które kupiłeś u jednego z naszych dystrybutorów, to dostęp do Twoich danych osobowych ma zarówno ten dystrybutor jak i nasza firma. Dostęp do Twoich danych jest niezbędny ze względu na zobowiązania naszych dystrybutorów oraz firmy ORBITVU względem Ciebie w tym konieczność świadczenia usług wsparcia technicznego oraz zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Twoje prawa zgodnie z przepisami RODO

Zgodnie z przepisami RODO, dotyczącymi firm pochodzących z państw Unii Europejskiej, do których stosuje się niniejsza Polityka prywatności, masz następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych, których jesteśmy administratorem:

 • prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, to prawo uzyskania do nich dostępu i informacji jakie są to dane, w jakim celu je przetwarzamy, jak długo będziemy je przechowywać oraz jakie podmioty mają do nich dostęp;
  Informację o tym, jak długo przechowujemy dane osobowe oraz kto ma do nich dostęp znajdziesz w niniejszej Polityce (w punktach „Okres przechowania danych osobowych” oraz „Podmioty mające dostęp do danych”)
  Jeśli jesteś użytkownikiem Serwisu ORBITVU SUN do zarejestrowanych w nim danych firmowych masz dostęp przez swój profil w Serwisie.
 • prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia danych, które są niekompletne;
  Jeśli jesteś użytkownikiem Serwisu ORBITVU SUN prawo to względem zarejestrowanych na nim danych możesz wykonywać przez ich edycję i poprawianie w ramach swojego konta w Serwisie.
 • prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych, tam gdzie podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1a przepisów RODO); dotyczy to np. cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera, jeśli nie korzystasz jeszcze z naszych produktów i usług (nie jesteś naszym klientem);
  Jeśli jesteś użytkownikiem Serwisu ORBITVU SUN możesz zrezygnować z korzystania z niego przez usunięcie swojego konta na Serwisie.
 • prawo do usunięcia przez nas Twoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli nie są już potrzebne dla celów, dla których je otrzymaliśmy (gdy cele te zostały już zrealizowane) lub jeśli cofnąłeś zgodę na ich przetwarzanie (gdy podstawą ich przetwarzania była Twoja zgoda);
  W niektórych sytuacjach obowiązek przechowania Twoich danych wynikający z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu administratora może uniemożliwić spełnienie Twojego żądania usunięcia danych. Więcej na ten temat dowiesz się z punktu: “Okres przechowania danych”
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych polegające na przechowaniu danych bez ich dalszego przetwarzania w następujących sytuacjach:
  – w razie zakwestionowania przez Ciebie prawidłowość danych osobowych (ograniczenie przetwarzania trwać będzie wówczas przez okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość Twoich danych)
  – w razie gdyby przetwarzanie danych okazało się niezgodne z prawem a ich usunięcie nie było możliwe ze względu na Twój sprzeciw
  – w razie gdyby dane osobowe stały się dla nas zbędne a były potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony jakichkolwiek Twoich praw;
 • prawo do przenoszenia danych; masz prawo otrzymać otrzymać przekazane nam dane osobowe w formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu ich przesłania innemu administratorowi; możesz także żądać, by Twoje dane zostały przez nas przesłane bezpośrednio innemu administratorowi;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora; dotyczy to np. sprzeciwu na przesyłanie Tobie jako naszemu klientowi (korzystającemu już z produktów ORBITVU) newslettera marketingowego.
  Z otrzymywania newslettera marketingowego możesz w każdej chwili zrezygnować w ustawieniach swojego konta w Serwisie ORBITVU SUN lub przez kliknięcie na rezygnację z subskrypcji w otrzymanym mailu z newsletterem.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego w danym państwie przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (w Polsce jest nim Urząd Ochrony Danych Osobowych), jeśli Twoim zdaniem nie stosujemy się do tych przepisów

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych praw napisz do nas (na adres e-mailowy lub pocztowy) albo zadzwoń. Nasze dane kontaktowe znajdują się na końcu Polityki prywatności.

Jak firma kontaktuje się z klientami

Nasza firma kontaktuje się z Tobą tylko w sposób, w jaki wyraziłeś na to zgodę i tylko na podany przez Ciebie w tym celu adres (zwłaszcza mailowy) lub numer telefonu.

Zmiany Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji niniejszej Polityki prywatności w celu dostosowania jej do ewentualnych zmian w przepisach o ochronie danych osobowych lub zmian w zakresie przetwarzanych przez nas danych.

Zmieniona Polityka prywatności będzie publikowana na tej stronie internetowej.

Dane o naszej firmie

nazwa firmy:

ORBITVU Sp. z o.o.

adres siedziby:

Sienkiewicza 48

42-600 Tarnowskie Góry

Poland

numery identyfikacyjne:

NIP (numer identyfikacji podatkowej): 6452515131

REGON (numer statystyczny): 241721595

Numer rejestrowy BDO: 000006646

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach (Polska) pod numerem KRS: 0000366154

dane kontaktowe:

e-mail: info@orbitvu.com

tel: + 48 32 7681680

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności, skontaktuj się z nami.