← Relacje Inwestorskie

Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MODE SA 27 czerwca 2016 r. MODE S.A.

Zarząd Spółki prezentuje w załączeniu treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MODE SA 27 czerwca 2016 r.

WZA podjęło m.in. istotną uchwałę nr 17 ws. nowego systemu motywacyjnego dla Zarządu Spółki zakładającego optymalizację efektywności biznesowej i udział w zysku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.