← Relacje Inwestorskie

Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MODE SA 27 czerwca 2016 r. Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki prezentuje w załączeniu treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MODE SA 27 czerwca 2016 r.