← Relacje Inwestorskie

Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE S. A. w dniu 25 czerwca 2014 roku MODE S.A.

Zarząd Spółki MODE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE S. A., w dniu 25 czerwca 2014 roku.