← Relacje Inwestorskie

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MODE S.A. Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. („Emitent”) informuje, iż w w dniu 29.06. 2015r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta:

Przyjęto pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta którą złożył Pan Piotr Moksa.

W skutek uchwały nr 16 ZWZA MODE SA z dnia 29.06.2015 powołany do składu Rady Nadzorczej został Pan Rafał Kunicki.

Podstawa prawna:

par.3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.