← Investor Relations

Podjęcie decyzji w sprawie analizy możliwych kierunków rozwoju dla Spółki MODE S.A.

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie analizy możliwych kierunków rozwoju dla Spółki, tj. w zakresie:

– połączenia z innym podmiotem lub wniesieniem innego przedsiębiorstwa rozumieniu art. 55_1_ kodeksu cywilnego do struktur Spółki,
– sprzedaży całości przedsiębiorstwa – poprzez wydzielenie ze struktur Spółki całego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55_1_ kodeksu cywilnego i jego sprzedaży na rzecz podmiotu trzeciego niepowiązanego ze Spółką,
– sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – poprzez wydzielenie ze struktur Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa _obejmującej dział produkcji wysokiej jakości nowatorskich rozwiązań służących do automatycznego generowania fotografii produktu i ich prezentacji 360 stopni_ w rozumieniu art. 55_1_ kodeksu cywilnego i jej sprzedaży na rzecz podmiotu trzeciego niepowiązanego ze Spółką,
– sprzedaży całości przedsiębiorstwa – poprzez wydzielenie ze struktur Spółki całego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55_1_ kodeksu cywilnego i jego sprzedaży na rzecz podmiotu, w którym Spółka będzie miała 100% udziałów,
– sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – poprzez wydzielenie ze struktur Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa _obejmującej dział produkcji wysokiej jakości nowatorskich rozwiązań służących do automatycznego generowania fotografii produktu i ich prezentacji 360 stopni_ w rozumieniu art. 55_1_ kodeksu cywilnego i jej sprzedaży na rzecz podmiotu, w którym Spółka będzie miała 100% udziałów,