← Investor Relations

Podpisanie trzech umów na dofinansowanie projektów targowych MODE S.A.

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 30 grudnia 2019 r. podpisał z Agencją Rozwoju Pomorza SA _”ARP”_ trzy umowy _”Umowy”_, o powierzenie grantów na projekty w ramach projektu grantowego “Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”. Celem niniejszych projektów jest udział Spółki w zagranicznych targach branżowych, co ma za zadanie promocję urządzeń oferowanych przez Spółkę oraz otwarcie nowych kanałów sprzedażowych.

Niniejsze Umowy dotyczą odpowiednio:

– udzielenia przez ARP dofinansowania na realizację projektu “Pomorski Broker Eksportowy wsparciem w rozwoju aktywności eksportowej MODE S.A. w Niemczech, USA i Włoszech” _zwanego dalej “Projektem 1″_ oraz określenia praw i obowiązków Stron niniejszej Umowy związanych z realizacją Projektu 1. Projekt 1 będzie realizowany w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 października 2020 r. Całkowity koszt realizacji Projektu 1 wynosi 112 838,47 zł, przy całkowitych wydatkach kwalifikowalnych Projektu 1 wynoszących 111 873,76 zł, w tym dofinansowania z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 55 936,88 zł oraz wkładu własnego w wysokości 55 936,88 zł. Dofinansowanie przekazywane będzie Spółce w formie refundacji części poniesionych wydatków kwalifikowalnych;

– udzielenia przez ARP dofinansowania na realizację projektu “Pomorski Broker Eksportowy wsparciem w rozwoju aktywności eksportowej MODE S.A. w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Danii i Niemczech” _zwanego dalej “Projektem 2″_ oraz określenia praw i obowiązków Stron niniejszej Umowy związanych z realizacją Projektu 2. Projekt 2 będzie realizowany w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 października 2020 r. Całkowity koszt realizacji Projektu 2 wynosi 115 676,23 zł, przy całkowitych wydatkach kwalifikowalnych Projektu 2 wynoszących 114 362,54 zł, w tym dofinansowania z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 57 181,27 zł oraz wkładu własnego w wysokości 57 181,27 zł. Dofinansowanie przekazywane będzie Spółce w formie refundacji części poniesionych wydatków kwalifikowalnych;

– udzielenia przez ARP dofinansowania na realizację projektu “Pomorski Broker Eksportowy wsparciem w rozwoju aktywności eksportowej MODE S.A. w Niemczech i Hiszpanii” _zwanego dalej “Projektem 3″_ oraz określenia praw i obowiązków Stron niniejszej Umowy związanych z realizacją Projektu 3. Projekt 3 będzie realizowany w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 października 2020 r. Całkowity koszt realizacji Projektu 3 wynosi 112 458,90 zł, przy całkowitych wydatkach kwalifikowalnych Projektu 3 wynoszących 112 011,12 zł, w tym dofinansowania z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 56 005,56 zł oraz wkładu własnego w wysokości 56 005,56 zł. Dofinansowanie przekazywane będzie Spółce w formie refundacji części poniesionych wydatków kwalifikowalnych.