← Investor Relations

Podpisanie umowy na dofinansowanie realizacji projektu MODE S.A.

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie _dalej: Spółka_ w nawiązaniu do raportu ESPI nr 14/2021 z dn. 7 lipca 2021 r., w którym poinformował o otrzymaniu informacji w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa _a tym samym Spółka otrzymała informację o zawarciu tej umowy_ z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, na realizację projektu pt. “Promocja oraz internacjonalizacja produktów MODE S.A. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich” _dalej: Projekt_. Projekt złożony został w ramach konkursu 8/2021 Poddziałania 3.3.3 “Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand EXPO 2020” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Całkowity koszt Projektu wynosi 300.312,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 225.234,00 zł.

Przedmiotem Projektu jest promocja oferty produktowej firmy Spółki, zgodnie z założeniami programu promocji w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020. Podejmowane w ramach Projektu działania promocyjne mają na celu wzrost rozpoznawalności na rynkach zagranicznych, głównie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, marki MODE360° oraz oferowanych produktów: Photo Composer, Jumbo, Twister, Twister Mini, Twister Fashion, Combo oraz Mode Style – innowacyjnych urządzeń służących do automatycznego generowania fotografii produktów oraz ich prezentacji 360° i 3D. W wyniku realizacji działań promocyjnych przewiduje się przede wszystkim: umocnienie międzynarodowej pozycji Spółki wśród zagranicznych konkurentów oraz wzrost liczby podpisanych kontraktów/umów z zagranicznymi odbiorcami, a w konsekwencji wzrost wolumenu sprzedaży wymienionych produktów na arenie międzynarodowej.

Projekt zaplanowany jest do realizacji w okresie od 01.08.2021 r. do 31.03.2022 r.