← Investor Relations

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Gospodarki Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. informuje, że w dniu 23.06.2014r. otrzymał podpisaną dwustronnie umowę z Ministerstwem Gospodarki (Instytucją Wdrażającą/ Instytucją Pośredniczącą II stopnia) o dofinansowanie projektu ?Rozwój eksportu MODE – wypromowanie produktów branży ochrony i zachowania zabytków”, w ramach poddziałania 6.5.2 ?Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji?, działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki, osi priorytetowej 6 ?Polska gospodarka na rynku międzynarodowym?, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Przedmiotem projektu jest wsparcie sprzedaży poza granicami kraju następujących produktów eksportowych dedykowanych branży ochrony i zachowania zabytków:
1. MODE° MagniArm (mikroskop LCD)
2. MODE360° Jumbo (kompaktowe studio do fotografii produktowej i animacji 360°)
3. MODE360° Twister (profesjonalne urządzenie do tworzenia prezentacji 360° produktów)
4. MODE360° Photo Composer (zautomatyzowane mini studio fotograficzne do fotografii obrotowej i zdjęć produktowych tzw. packshot).

Na mocy umowy Spółce przyznano wsparcie do kwoty 132 tys. PLN.
Emitent przekazuje do publicznej wiadomości niniejszą informację, gdyż otrzymane dofinansowanie wpłynie na zysk Spółki w bieżącym roku.

Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.