← Investor Relations

Powiadomienie o transakcji na akcjach MODE S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki nadzorcze Mode Spółka Akcyjna

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki MODE S.A dalej: “Emitent” informuje, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Piotra Bolińskiego pełniącego jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 17 sierpnia 2018 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.