← Investor Relations

Powiadomienie o transakcji na akcjach MODE S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. MODE S.A.

Zarząd spółki MODE S.A. dalej “Emitent” informuje, że w dniu 17 grudnia 2018 roku otrzymał od Pana Konrada Szwedzińskiego pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 13 grudnia 2018 r.
Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.