← Investor Relations

Powołanie Prezesa Zarządu Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu na okres kolejnej rocznej kadencji Pana Rafała Stepiuka na stanowisko Prezesa Zarządu. Dotychczasowy mandat wygasł z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

W załączeniu życiorys Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.