← Investor Relations

Raport kwartalny MODE SA za I kwartał 2016 roku Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (“Spółka”), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy “Raport Kwartalny Spółki za I kwartał 2016 roku (wraz z danymi porównywalnymi)”.

Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1. i 4.2. w zw. z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.