← Investor Relations

Raport kwartalny MODE SA za IV kwartał 2015 roku Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (“Spółka”), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy “Raport Kwartalny Spółki za IV kwartał 2015 roku (wraz z danymi porównywalnymi), przedstawiający również dane finansowe narastająco, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku (wraz z danymi porównywalnymi).

Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1. i 4.2. w zw. z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.