← Investor Relations

Raport kwartalny za III Kwartał 2012 r. Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE SA na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” publikuje raport kwartalny za III kwartał 2012 roku. W załączeniu treść raportu.