← Investor Relations

Raport okresowy MODE S.A. za IV kwartał 2013 r. Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki MODE S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2013 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.