← Investor Relations

Raport roczny 2013 MODE SA Mode Spółka Akcyjna

16-05-2014 18:56:47 | Roczny | EBI | 5/2014Zarząd MODE S.A. w załączeniu przekazuje raport roczny za 2013 rok, Sprawozdanie Finansowe, Opinię Biegłego Rewidenta oraz oświadczenia Zarządu.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu