← Investor Relations

Raport Roczny za rok 2011 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok 2011.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.