← Investor Relations

Raport roczny za rok obrotowy 2020 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy 2020.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.