← Investor Relations

Raport za II kwartał 2018 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”