← Investor Relations

Raport za III kwartał 2017 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”