← Investor Relations

Raport za IV kwartał 2018 r. Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.