Władze spółki

Zarząd

Rafał Stepiuk, Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Mode S.A. od czerwca 2017r.

Absolwent Politechniki Lubelskiej. Od 2012r. zdobywał doświadczenie pełniąc funkcje menadżerskie oraz zasiadając w zarządzie spółek z obszaru odnawialnych źródeł energii. Odznacza się przede wszystkim wysokimi kwalifikacjami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia projektów, zdolnościami negocjacyjnymi oraz umiejętnością optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa.

W Mode S.A. pracuje w szczególności nad usprawnieniem mocy produkcyjnych, gospodarki magazynowej oraz wdrażaniem procesów wewnętrznych. Interesuje się nowoczesnymi technologiami oraz rozwojem infrastruktury w Polsce.

Konrad Szwedziński, Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu Mode S.A. od lipca 2018r.

Pan Konrad Szwedziński posiada wykształcenie wyższe – ukończył Międzynarodowe Stosunki Polityczne i Gospodarcze na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował również w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie.
W latach 1997-2007 był pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z ramienia resortu pracował m.in. w polskich placówkach dyplomatycznych w Monachium, Wiedniu, Berlinie. Odbył liczne kursy w zakresie dyplomacji i funkcjonowania UE (Bruksela, Berlin, Bonn, Dublin).
Od 2007 roku zdobywał doświadczenie biznesowe, pełniąc funkcje w zarządach i radach nadzorczych spółek z obszaru doradztwa finansowego i inwestycji oraz odnawialnych źródeł energii. Posiada doświadczenie w komunikacji z akcjonariuszami i inwestorami. Interesuje się rynkiem kapitałowym oraz nowymi technologiami. Posługuje się językiem niemieckim, angielskim i rosyjskim.
Pan Konrad Szwedziński jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych i/lub wspólnikiem w następujących podmiotach: Science Connect sp. z o.o. (Członek Zarządu, wspólnik), Clean Energy Venture SA (Członek Zarządu, akcjonariusz), City Inspire SA (Członek Rady Nadzorczej, akcjonariusz), Excelead SA (Członek Rady Nadzorczej, akcjonariusz), Pride Gaming sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej, wspólnik), Stayforlonger sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej), Tax4U sp. z o.o. (wspólnik).
Pan Konrad Szwedziński jest większościowym udziałowcem i Prezesem Zarządu w spółce Blakomo sp. z o.o., która jest akcjonariuszem MODE SA.

Ponadto, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat pełnił funkcje w następujących podmiotach: Piaseczno Park sp. z o.o. (Członek Zarządu), FW Jeżewo sp. z o.o. (Prezes Zarządu), Zachodniopomorski Zespół Elektrowni sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej), Mennica Skarbowa SA (Członek Rady Nadzorczej), Setanta ASI SA (Członek Zarządu),

Rada nadzorcza

Paweł Zając, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiczny UG, studia na specjalności: Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania UG – Studium Podyplomowe – Controlling w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem). Posiada doświadczenie w bankowości, rachunkowości i controllingu. Od kilku lat zajmuje się funduszami VC typu seed. Od 2012 roku pracuje w ramach Funduszu Kapitałowego Agencji Rozwoju Pomorza SA. W grudniu 2016 roku został dyrektorem w Dziale Inwestycji Kapitałowych zarządzającym w ramach funduszu portfelem ponad 30 spółek. Posiada także doświadczenie w organach spółek.

Aktualnie pełni m.in. funkcje: Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w PAWS Sp. z o.o., Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach: MODE S.A., Sinutronic Sp. z o.o. oraz Let's Deliver Sp. z o.o., Członka Rady Nadzorczej w spółce NovaPUR Sp. z o.o.
Ponadto w okresie co najmniej ostatnich trzech lat pełnił funkcje w następujących podmiotach: OffiServ Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, Cloud Industry Solutions Sp. z o.o - Członek Rady nadzorczej, Xenga Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Artur Zmysłowski, Członek Rady Nadzorczej

Wyróżniony nagrodą Rektora absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Ekonomicznego, kierunek Finanse i Bankowość. Studiował w Szkole Biznesu na Uniwersytecie w Huddersfield w Anglii w ramach stypendium TEMPUS. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych nr 1688 od 1998 roku. Przebieg pracy zawodowej: Dom Maklerski „PENETRATOR”, oddział w Gdańsku Makler Papierów Wartościowych; Inwestycyjny Dom Maklerski Kredyt Banku, POK w Gdańsku Kierownik Punktu Obsługi Klienta, Hexus Capital Management – analityk; KBC Securities N.V. Oddział w Polsce, POK Gdańsk/Sopot Kierownik Punktu Obsługi Klienta; DM PKO Bank Polski, Punkt Obsługi Klienta w Gdyni Makler Papierów Wartościowych; DM PKO BP, Centrum Bankowości Prywatnej w Gdańsku Makler Papierów Wartościowych; Noble Securities, oddział w Gdyni Makler Papierów Wartościowych/Broker, obecnie Thomson Reuters w Gdyni. Pan Artur Zmysłowski był członkiem Rady Nadzorczej w spółce informatycznej Madkom S.A. [2016- 2017].

Grzegorz Faleńczyk, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Wydział Ekonomiczno-Społeczny) uzyskał tytuł magistra ekonomii. Przebieg pracy zawodowej: [1992 - 2002] HARVESTER sp. z o.o. – Prezes Zarządu, [2000 - 2003] CWS Polska sp. z o.o. – Dyrektor Zarządzający, [2002 - 2003] HTS Polska Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, [2005 - 2010] SASKA KĘPA sp. z o.o. – Prezes Zarządu. Aktualnie pełni m.in. funkcje: Prezesa Zarządu ABCUS sp. z o.o.[od 2000 r.], Członka Rady Nadzorczej MODE S.A. [od 2011 r.]. Posługuje się językami obcymi: angielskim, niemieckim oraz rosyjskim.

Piotr Boliński, Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia wyższe inżynierskie na Politechnice Warszawskiej (kierunek: Automatyka) i posiada tytuł magistra inżyniera elektroniki; W latach 1993- 2009 prowadził własną działalność gospodarczą, obejmującą doradztwo biznesowe w zakresie zarządzania i sprzedaży. Jest współtwórcą i wspólnikiem kilku przedsięwzięć z obszarów: informatyka, media, nieruchomości, finanse. Pracował m.in. w Siemens Nixdorf, Polsys, PPWP, Via Polska.
Pan Piotr Boliński był (w okresie co najmniej ostatnich trzech lat) lub nadal jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych m.in. w następujących podmiotach: [2016- obecnie] Science Connect Sp. z o.o. – Członek Zarządu, [2016- obecnie] Tax4U Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, [2015- obecnie] Piaseczno Park sp. z o.o. – Członek Zarządu, [2011 – obecnie] Clean Energy Venture SA w Warszawie – Prezes Zarządu, [2011 – obecnie] City Inspire SA w Płocku – Członek Rady Nadzorczej, [2014 - obecnie] Neuro Innovations sp.z o.o. w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, [2012 – obecnie] Excelead SA w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, [2014 - obecnie] Morizon SA w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, [2008 – obecnie] Spartan Sp. z o.o. w Warszawie – Członek Zarządu, [2004 – obecnie] Via Polska Sp. z o.o. w Warszawie – Prezes Zarządu, [2002 – obecnie] B Investment Sp. z o.o. w Warszawie – Członek Zarządu, [2014 - 2018] Setanta ASI SA (dawniej Setanta Finance Group SA) w Warszawie – Członek Zarządu. Posługuje się językami obcymi: angielskim, niemieckim.

Roman Pudełko, Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami działającymi głównie w branży informatycznej oraz telekomunikacyjnej. Kierował działami sprzedaży w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Założyciel i wspólnik wielu przedsięwzięć biznesowych działających w branży innowacyjnych technologii. Uczestnik wielu specjalistycznych kursów i szkoleń w Polsce i za granicą, w trakcie których doskonalił umiejętności z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi oraz procesem sprzedaży dla klientów kluczowych.
Pan Roman Pudełko był lub nadal jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych m.in. w następujących podmiotach: [2001-2005] S4E S.A. – Prezes Zarządu, [2005-2007] Softbank S.A. – Dyrektor Handlowy, [2007-2017] FU „ROM” Roman Pudełko, [2005–2016] S4E S.A. – Członek Rady Nadzorczej, [2017 - obecnie] Surfland Systemy komputerowe S.A. – Członek Rady Nadzorczej, [2018 - obecnie] Pilab S.A. – Członek Rady Nadzorczej.

Kontakt dla inwestorów

Tel. +48 58 739 64 40
office@mode360.eu