← Investor Relations

Rezygnacja Członka Zarządu Spółki Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku (“Spółka”) informuje, że Członek Zarządu Spółki – Pan Mieszko Bisewski w dniu 12.07.2012 r., podczas posiedzenia Rady Nadzorczej złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji z dniem 31.07.2012 r. Rada Nadzorcza przyjęła złożoną rezygnację, dziękując za dotychczasową współpracę.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”