← Investor Relations

Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki MODE S.A. Mode Spółka Akcyjna

Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 października 2016 roku otrzymał pisemne oświadczenie Pana Mikołaja Batora Prezesa Zarządu o rezygnacji ze sprawowanej przez niego funkcji. W związku z powyższą rezygnacją Pan Mikołaj Bator z dniem złożenia rezygnacji przestał być członkiem Zarządu Emitenta.
Spółka Mode S.A. będzie zarządzana przez Wiceprezesa Zarządu Pana Rafała Stepiuka.

Emitent i Pan Mikołaj Bator planują bliską współpracę w zakresie sprzedaży wytwarzanych przez Spółkę Mode S.A. produktów.

Zarząd Spółki dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który Pan Mikołaj Bator wniósł w okresie sprawowania funkcji Prezesa Zarządu.

podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
§ 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.