Władze spółki

Zarząd

Mikołaj Bator, Prezes Zarządu

Rafał Stepiuk, Członek Zarządu

Rada nadzorcza

Marek Kasicki (39 lat), Przewodniczący RN

Konrad Szwedziński (37 lat), Wiceprzewodniczący RN

Grzegorz Faleńczyk, RN член

Leszek Tadeusz Mazur, RN член

Rafał Kunicki, RN член

​Контакт для инвесторов

Tel. +48 58 739 64 40
office@mode360.eu