Władze spółki

Zarząd

Mikołaj Bator, Prezes Zarządu

Rafał Stepiuk, Członek Zarządu

Rada nadzorcza

Marek Kasicki (39 lat), Przewodniczący RN

Konrad Szwedziński (37 lat), Wiceprzewodniczący RN

Grzegorz Faleńczyk, członek RN

Leszek Tadeusz Mazur, członek RN

Rafał Kunicki, członek RN

Kontakt för investerare

Tel. +48 58 739 64 40
office@mode360.eu