← Investor Relations

Sprostowanie dotyczące terminów przekazywania raportów okresowych w 2016 roku. MODE S.A.

Zarząd MODE S.A. informuje o podaniu błędnej daty publikacji raportu za III kwartał 2016 roku. Zamiast 15 powinno być 14 listopada 2016 roku.

Prawidłowe terminy publikacji raportów:
Raport kwartalny _jednostkowy, skonsolidowany_ za IV kwartał 2015 roku – 15 luty 2016 roku
Raport kwartalny _jednostkowy, skonsolidowany_ za I kwartał 2016 roku – 13 maja 2016 roku
Raport kwartalny _jednostkowy, skonsolidowany_ za II kwartał 2016 roku – 15 sierpnia 2016 roku
Raport kwartalny _jednostkowy, skonsolidowany_ za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 roku
Raport roczny _jednostkowy, skonsolidowany_ za 2015 rok – 20 maja 2016 roku

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd MODE S.A. informuje o podaniu błędnej daty publikacji raportu za III kwartał 2016 roku. Zamiast 15 powinno być 14 listopada 2016 roku.

Prawidłowe terminy publikacji raportów:
Raport kwartalny _jednostkowy, skonsolidowany_ za IV kwartał 2015 roku – 15 luty 2016 roku
Raport kwartalny _jednostkowy, skonsolidowany_ za I kwartał 2016 roku – 13 maja 2016 roku
Raport kwartalny _jednostkowy, skonsolidowany_ za II kwartał 2016 roku – 15 sierpnia 2016 roku
Raport kwartalny _jednostkowy, skonsolidowany_ za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 roku
Raport roczny _jednostkowy, skonsolidowany_ za 2015 rok – 20 maja 2016 roku

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.