← Investor Relations

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za IV kwartał 2014 roku – 13 luty 2015 roku
Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za I kwartał 2015 roku – 15 maja 2015 roku
Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za II kwartał 2015 roku – 14 sierpnia 2015 roku
Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za III kwartał 2015 roku – 13 listopada 2015 roku
Raport roczny (jednostkowy, skonsolidowany) za 2014 rok – 22 maja 2015 roku
Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.