← Investor Relations

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za IV kwartał 2016 roku – 13 luty 2017 roku

Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 roku

Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za II kwartał 2017 roku – 11 sierpnia 2017 roku

Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za III kwartał 2017 roku – 13 listopada 2017 roku

Raport roczny (jednostkowy, skonsolidowany) za 2016 rok – 26 maja 2017 roku

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.