← Investor Relations

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku – 14 luty 2018 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 14 maja 2018 roku

Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku – 13 sierpnia 2018 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 14 listopada 2018 roku

Raport roczny za 2017 rok – 25 maja 2018 roku

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.