← Investor Relations

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku – 13 lutego 2019 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 14 maja 2019 roku

Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku – 13 sierpnia 2019 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 13 listopada 2019 roku

Raport roczny za 2018 rok – 24 maja 2019 roku

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.