← Investor Relations

Treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MODE SA 4 maja 2016 r. Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki prezentuje w załączeniu treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MODE SA 4 maja 2016 r.

  • Mikołaj Bator – Prezes Zarządu
  • Rafał Stepiuk – Wiceprezes Zarządu