← Investor Relations

Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MODE S. A. w dniu 29 czerwca 2015 roku MODE S.A.

Zarząd Spółki MODE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MODE S. A., w dniu 29 czerwca 2015 roku.