← Investor Relations

Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE S. A. w dniu 25 czerwca 2014 roku Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki MODE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE S. A., w dniu 25 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Mikołaj Bator – Prezes Zarządu