← Investor Relations

Wybór kierunku rozwoju Spółki MODE S.A.

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie _dalej: Spółka_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 27/2020 z dnia 8 września 2020 r., w którym poinformował o rozpoczęciu działań dotyczących analizy możliwych kierunków rozwoju dla Spółki informuje, iż po przeprowadzonej analizie w dniu dzisiejszym podjął decyzję o wyborze kierunku rozwoju Spółki, który będzie polegał na wydzieleniu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej dział produkcji wysokiej jakości nowatorskich rozwiązań służących do automatycznego generowania fotografii produktu i ich prezentacji 360 stopni do podmiotu zewnętrznego powiązanego lub niepowiązanego ze Spółką, a następnie połączenie Spółki z innym podmiotem. O dalszych krokach oraz zakresie realizacji działań w tym zakresie, Zarząd będzie komunikować w trybie przewidzianym przepisami prawa.