← Investor Relations

Wyjaśnienie w sprawie opóźnienia w publikacji raportu 1/2013 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. informuje, że raport bieżący nr 1/2013 dotyczący publikacji uchwał NWZ z 17 stycznia 2013 r. ukazał się z opóźnieniem w dniu 22.01.2013. Przyczyną opóźnienia były problemy techniczne. Zarząd podjął działania w celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości.

Podstawa prawna: zasada 16a ze Zbioru Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na NewConnect.