← Investor Relations

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 22 marca 2017 roku. MODE S.A.

Zarząd MODE S.A. dalej: “Emitent”, “Spółka” informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dalej: “Zgromadzenie”, które odbyło się w dniu 22 marca 2017 roku obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 61,178% kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu:

1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu 1.650.000
Liczba głosów 1.650.000
Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu 45,61%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 27,90%

2. Setanta S.A.
Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu 1.552.604
Liczba głosów 1.552.604
Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu 42,92%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 26,27%3. ABS Investment S.A.
Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu 385.000
Liczba głosów 385.000
Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu 10,64%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,51%