← Investor Relations

Zawarcie umowy na dofinansowanie realizacji projektów targowych MODE S.A.

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie _dalej: Spółka_ w nawiązaniu do raportu ESPI nr 5/2020 z dn. 23 czerwca 2020 r., w którym poinformował o otrzymaniu informacji w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektów targowych informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła podpisana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości umowa _tym samym w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o podpisaniu umowy przez drugą Stronę, a tym samym zawarciu tej umowy; dalej: Umowa_ na dofinansowanie realizacji projektu pt. “Promocja oraz internacjonalizacja produktów MODE S.A. na rynkach zagranicznych” _dalej: Projekt_, który został złożony w ramach konkursu na dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Całkowity koszt projektu wynosi 365.500,00 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania 274.125,00 zł.

Przedmiotem niniejszego Projektu jest promocja oferty produktowej Spółki na rynku międzynarodowym, zgodnie z założeniami Branżowego Programu Promocji IT/ICT. Podejmowane w ramach Projektu działania promocyjne mają na celu wzrost rozpoznawalności na rynkach zagranicznych marki MODE oraz oferowanych produktów: Photo Composer, Jumbo, Twister, Twister Mini oraz Combo – innowacyjnych urządzeń służących do automatycznego generowania fotografii produktów oraz ich prezentacji 360° i 3D. W wyniku realizacji kompleksowych działań promocyjnych przewiduje się przede wszystkim: umocnienie międzynarodowej pozycji Spółki wśród zagranicznych konkurentów oraz wzrost liczby podpisanych kontraktów/umów z zagranicznymi odbiorcami, a w konsekwencji wzrost wolumenu sprzedaży wymienionych produktów na arenie międzynarodowej.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 października 2021 r.