← Investor Relations

Zawarcie umowy na dofinansowanie realizacji projektu MODE S.A.

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie _dalej: Spółka_ w nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2021 z dn. 9 kwietnia 2021 r., w którym poinformował o otrzymaniu informacji w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze Spółką umowy _dalej: Umowa_, na realizację projektu pt. “Opracowanie autorskiego systemu do fotografii produktowej umożliwiającego automatyczne cyfrowe obrazowanie produktów za pomocą kompaktowego urządzenia z wykorzystaniem pracy zdalnej” _dalej: Projekt_. Projekt realizowany będzie w ramach Działania 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014 – 2020.

Całkowity koszt Projektu wynosi 4 520 838,63zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania 2 754 673,81 zł.

Przedmiotem Projektu jest zaprojektowanie i stworzenie komplementarnego systemu do automatycznego obrazowania produktów. W skład planowanego systemu będzie wchodziło m.in. nowe urządzenie, które znacząco zwiększy konkurencyjność oferty Spółki. System, który Spółka zamierza wdrożyć w ramach niniejszego projektu charakteryzuje się innowacyjnością na skalę światową.

Projekt zaplanowany jest do realizacji w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.