← Investor Relations

Zawarcie umowy o powierzenie grantu MODE S.A.

W nawiązaniu do treści raportu okresowego za II kwartał 2017 roku opublikowanego dnia 11 sierpnia 2017 roku, Zarząd MODE S.A. _”Emitent”_ informuje, że została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Pilotaż Granty dla “Seal of excellence” z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie.

Emitent informuje że grant został przyznany na realizację projektu pod tytułem “Twister Mini – najbardziej wszechstronne rozwiązanie umożliwiające łatwą i szybką wizualizację obiektów w 3D i w technologii 360°”

Wysokość przyznanego grantu to 210.000,00 zł.

Całkowita wartość _budżet_ projektu to 300.000,00 zł.

Projekt zakłada przeznaczenie grantu na realizację Projektu, który w ramach Fazy SME Instrument w ramach programu Horyzont 2020 otrzymał Seal of Excellence _tzw. pieczęć doskonałości_, polegającego na opracowaniu studium wykonalności dla projektu badawczo-rozwojowego.