← Investor Relations

Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną osobie pełniącej obowiązki zarządcze MODE S.A.

Zarząd spółki Mode SA z siedzibą w Straszynie _dalej: “Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej – osoby blisko związanej członkowi Rady Nadzorczej, Panu Sławomirowi Jaroszowi, sporządzone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w sprawie dokonanej przez nią transakcji na akcjach Spółki.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.