← Investor Relations

Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze MODE S.A.

Zarząd spółki Mode SA z siedzibą w Straszynie _”Spółka”_ informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Pawła Zając, sporządzone w trybie
art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w sprawie dokonanych transakcji na akcjach Spółki. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.