← Investor Relations

Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze MODE S.A.

Zarząd spółki Mode SA z siedzibą w Straszynie _dalej: “Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej – Pana Sławomira Jarosza, sporządzone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w sprawie dokonanej przez niego transakcji na akcjach Spółki.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.