← Investor Relations

Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze MODE S.A.

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie _dalej: Spółka_ informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej – p. Piotra Bolińskiego, sporządzone w trybie
art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w sprawie zrealizowania transakcji na akcjach Spółki. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.